Giao Sim Trên Toàn Quốc

Giá từ: Đến: Nút: Điểm: < 81
Sim số đẹp không có số:123456789
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tìm sim có đuôi là 888 nhập *888 || Tìm sim đầu 09 và đuôi là 888 nhập 09*888
Tìm sim có đầu là 0913 nhập 0913* || Tìm dạng số 0912x88x99 nhập 0912x88x99
Sử dụng dấu "x" để đại diện cho 1 số bất kì và dấu "*" đại diện cho một chuỗi số
Ví dụ: *888 | 09*888 | 0913* | 0123456* | 0912x88x99, 0988*8x8x8x | 09*x68x79
  • Sim Viettel

STTSố SimGiá TiềnNgũ HànhĐiểmMạngĐặt Mua
101679.17.18.197.950.000 VNĐThổ50sim Viettel , sim so dep 01679.17.18.19sim so dep 01679.17.18.19
20969.83.68.797.950.000 VNĐThổ65sim Viettel , sim so dep 0969.83.68.79sim so dep 0969.83.68.79
30965.39.39.7939.990.000 VNĐThổ60sim Viettel , sim so dep 0965.39.39.79sim so dep 0965.39.39.79
40969.21.01.932.950.000 VNĐHỏa40sim Viettel , sim so dep 0969.21.01.93sim so dep 0969.21.01.93
50969.21.01.942.950.000 VNĐHỏa41sim Viettel , sim so dep 0969.21.01.94sim so dep 0969.21.01.94
60969.21.01.952.950.000 VNĐKim42sim Viettel , sim so dep 0969.21.01.95sim so dep 0969.21.01.95
70969.21.01.962.950.000 VNĐThủy43sim Viettel , sim so dep 0969.21.01.96sim so dep 0969.21.01.96
80969.21.02.932.950.000 VNĐHỏa41sim Viettel , sim so dep 0969.21.02.93sim so dep 0969.21.02.93
90969.21.01.972.950.000 VNĐThủy44sim Viettel , sim so dep 0969.21.01.97sim so dep 0969.21.01.97
100969.21.02.902.950.000 VNĐMộc38sim Viettel , sim so dep 0969.21.02.90sim so dep 0969.21.02.90
110969.21.02.912.950.000 VNĐMộc39sim Viettel , sim so dep 0969.21.02.91sim so dep 0969.21.02.91
120969.21.01.902.950.000 VNĐMộc37sim Viettel , sim so dep 0969.21.01.90sim so dep 0969.21.01.90
130969.21.01.922.950.000 VNĐKim39sim Viettel , sim so dep 0969.21.01.92sim so dep 0969.21.01.92
140962.86.81.871.550.000 VNĐThủy55sim Viettel , sim so dep 0962.86.81.87sim so dep 0962.86.81.87
150962.86.82.871.550.000 VNĐThủy56sim Viettel , sim so dep 0962.86.82.87sim so dep 0962.86.82.87
160964.510.787850.000 VNĐThủy47sim Viettel , sim so dep 0964.510.787sim so dep 0964.510.787
170989.928.912850.000 VNĐKim57sim Viettel , sim so dep 0989.928.912sim so dep 0989.928.912
180967.537.671850.000 VNĐMộc51sim Viettel , sim so dep 0967.537.671sim so dep 0967.537.671
190964.783.121850.000 VNĐMộc41sim Viettel , sim so dep 0964.783.121sim so dep 0964.783.121
200968.629.560850.000 VNĐMộc51sim Viettel , sim so dep 0968.629.560sim so dep 0968.629.560
210964.476.820850.000 VNĐMộc46sim Viettel , sim so dep 0964.476.820sim so dep 0964.476.820
220964.739.121850.000 VNĐMộc42sim Viettel , sim so dep 0964.739.121sim so dep 0964.739.121
230974.392.670850.000 VNĐMộc47sim Viettel , sim so dep 0974.392.670sim so dep 0974.392.670
240966.701.930850.000 VNĐMộc41sim Viettel , sim so dep 0966.701.930sim so dep 0966.701.930
250972.216.059850.000 VNĐThổ41sim Viettel , sim so dep 0972.216.059sim so dep 0972.216.059
260963.603.564850.000 VNĐHỏa42sim Viettel , sim so dep 0963.603.564sim so dep 0963.603.564
270978.804.694850.000 VNĐHỏa55sim Viettel , sim so dep 0978.804.694sim so dep 0978.804.694
280963.802.500850.000 VNĐMộc33sim Viettel , sim so dep 0963.802.500sim so dep 0963.802.500
290975.942.981850.000 VNĐMộc54sim Viettel , sim so dep 0975.942.981sim so dep 0975.942.981
300974.682.067850.000 VNĐThủy49sim Viettel , sim so dep 0974.682.067sim so dep 0974.682.067
310977.166.940850.000 VNĐMộc49sim Viettel , sim so dep 0977.166.940sim so dep 0977.166.940
320969.164.392850.000 VNĐKim49sim Viettel , sim so dep 0969.164.392sim so dep 0969.164.392
330978.764.593850.000 VNĐHỏa58sim Viettel , sim so dep 0978.764.593sim so dep 0978.764.593
340962.670.473850.000 VNĐHỏa44sim Viettel , sim so dep 0962.670.473sim so dep 0962.670.473
350967.079.920850.000 VNĐMộc49sim Viettel , sim so dep 0967.079.920sim so dep 0967.079.920
360969.256.049850.000 VNĐThổ50sim Viettel , sim so dep 0969.256.049sim so dep 0969.256.049
370982.409.673850.000 VNĐHỏa48sim Viettel , sim so dep 0982.409.673sim so dep 0982.409.673
380982.630.254850.000 VNĐHỏa39sim Viettel , sim so dep 0982.630.254sim so dep 0982.630.254
390964.073.001850.000 VNĐMộc30sim Viettel , sim so dep 0964.073.001sim so dep 0964.073.001
400963.865.018850.000 VNĐKim46sim Viettel , sim so dep 0963.865.018sim so dep 0963.865.018
410975.861.474850.000 VNĐHỏa51sim Viettel , sim so dep 0975.861.474sim so dep 0975.861.474
420966.948.215850.000 VNĐKim50sim Viettel , sim so dep 0966.948.215sim so dep 0966.948.215
430962.896.037850.000 VNĐThủy50sim Viettel , sim so dep 0962.896.037sim so dep 0962.896.037
440968.471.398850.000 VNĐKim55sim Viettel , sim so dep 0968.471.398sim so dep 0968.471.398
450969.382.049850.000 VNĐThổ50sim Viettel , sim so dep 0969.382.049sim so dep 0969.382.049
460965.500.50019.950.000 VNĐMộc30sim Viettel , sim so dep 0965.500.500sim so dep 0965.500.500
470965.39.66.397.950.000 VNĐThổ56sim Viettel , sim so dep 0965.39.66.39sim so dep 0965.39.66.39
480986.39.78.7813.950.000 VNĐKim65sim Viettel , sim so dep 0986.39.78.78sim so dep 0986.39.78.78
490985.25.78.789.990.000 VNĐKim59sim Viettel , sim so dep 0985.25.78.78sim so dep 0985.25.78.78
500969.82.68.797.950.000 VNĐThổ64sim Viettel , sim so dep 0969.82.68.79sim so dep 0969.82.68.79
510169.799.77.995.950.000 VNĐThổ73sim Viettel , sim so dep 0169.799.77.99sim so dep 0169.799.77.99
520975.19.68.797.950.000 VNĐThổ61sim Viettel , sim so dep 0975.19.68.79sim so dep 0975.19.68.79
530975.18.68.797.950.000 VNĐThổ60sim Viettel , sim so dep 0975.18.68.79sim so dep 0975.18.68.79
540974.66.136815.650.000 VNĐKim50sim Viettel , sim so dep 0974.66.1368sim so dep 0974.66.1368
550969.38.567819.990.000 VNĐKim61sim Viettel , sim so dep 0969.38.5678sim so dep 0969.38.5678
560965.39.36.397.950.000 VNĐThổ53sim Viettel , sim so dep 0965.39.36.39sim so dep 0965.39.36.39
5701656.61.62.636.950.000 VNĐHỏa42sim Viettel , sim so dep 01656.61.62.63sim so dep 01656.61.62.63
5801644.65.75.853.950.000 VNĐKim51sim Viettel , sim so dep 01644.65.75.85sim so dep 01644.65.75.85
5901645.61.71.813.950.000 VNĐMộc40sim Viettel , sim so dep 01645.61.71.81sim so dep 01645.61.71.81
6001645.60.70.806.950.000 VNĐMộc37sim Viettel , sim so dep 01645.60.70.80sim so dep 01645.60.70.80
6101645.62.72.823.950.000 VNĐKim43sim Viettel , sim so dep 01645.62.72.82sim so dep 01645.62.72.82
6201645.71.81.913.950.000 VNĐMộc43sim Viettel , sim so dep 01645.71.81.91sim so dep 01645.71.81.91
6301645.73.83.933.950.000 VNĐHỏa49sim Viettel , sim so dep 01645.73.83.93sim so dep 01645.73.83.93
6401645.56.66.763.950.000 VNĐThủy52sim Viettel , sim so dep 01645.56.66.76sim so dep 01645.56.66.76
6501649.96.97.983.990.000 VNĐKim68sim Viettel , sim so dep 01649.96.97.98sim so dep 01649.96.97.98
6601645.65.75.853.950.000 VNĐKim52sim Viettel , sim so dep 01645.65.75.85sim so dep 01645.65.75.85
6701645.53.63.733.950.000 VNĐHỏa43sim Viettel , sim so dep 01645.53.63.73sim so dep 01645.53.63.73
6801645.74.84.943.950.000 VNĐHỏa52sim Viettel , sim so dep 01645.74.84.94sim so dep 01645.74.84.94
6901659.02.03.046.950.000 VNĐHỏa30sim Viettel , sim so dep 01659.02.03.04sim so dep 01659.02.03.04
7001659.03.04.056.950.000 VNĐKim33sim Viettel , sim so dep 01659.03.04.05sim so dep 01659.03.04.05
7101659.83.84.853.990.000 VNĐKim57sim Viettel , sim so dep 01659.83.84.85sim so dep 01659.83.84.85
7201659.96.97.983.990.000 VNĐKim69sim Viettel , sim so dep 01659.96.97.98sim so dep 01659.96.97.98
7301659.81.82.835.950.000 VNĐHỏa51sim Viettel , sim so dep 01659.81.82.83sim so dep 01659.81.82.83
7401659.80.81.823.990.000 VNĐKim48sim Viettel , sim so dep 01659.80.81.82sim so dep 01659.80.81.82
7501663.01.02.037.950.000 VNĐHỏa22sim Viettel , sim so dep 01663.01.02.03sim so dep 01663.01.02.03
7601659.94.95.963.990.000 VNĐThủy63sim Viettel , sim so dep 01659.94.95.96sim so dep 01659.94.95.96
7701665.94.95.963.990.000 VNĐThủy60sim Viettel , sim so dep 01665.94.95.96sim so dep 01665.94.95.96
7801665.74.75.763.990.000 VNĐThủy54sim Viettel , sim so dep 01665.74.75.76sim so dep 01665.74.75.76
7901663.94.95.963.990.000 VNĐThủy58sim Viettel , sim so dep 01663.94.95.96sim so dep 01663.94.95.96
8001664.91.92.933.990.000 VNĐHỏa50sim Viettel , sim so dep 01664.91.92.93sim so dep 01664.91.92.93
8101665.95.96.973.990.000 VNĐThủy63sim Viettel , sim so dep 01665.95.96.97sim so dep 01665.95.96.97
8201682.04.05.066.950.000 VNĐThủy32sim Viettel , sim so dep 01682.04.05.06sim so dep 01682.04.05.06
8301689.04.05.067.950.000 VNĐThủy39sim Viettel , sim so dep 01689.04.05.06sim so dep 01689.04.05.06
8401655.85.86.873.990.000 VNĐThủy59sim Viettel , sim so dep 01655.85.86.87sim so dep 01655.85.86.87
8501648.96.97.983.990.000 VNĐKim67sim Viettel , sim so dep 01648.96.97.98sim so dep 01648.96.97.98
8601657.85.86.873.990.000 VNĐThủy61sim Viettel , sim so dep 01657.85.86.87sim so dep 01657.85.86.87
8701655.81.82.835.950.000 VNĐHỏa47sim Viettel , sim so dep 01655.81.82.83sim so dep 01655.81.82.83
8801682.73.74.753.990.000 VNĐKim50sim Viettel , sim so dep 01682.73.74.75sim so dep 01682.73.74.75
8901696.73.74.753.990.000 VNĐKim55sim Viettel , sim so dep 01696.73.74.75sim so dep 01696.73.74.75
9001697.73.74.753.990.000 VNĐKim56sim Viettel , sim so dep 01697.73.74.75sim so dep 01697.73.74.75
9101667.73.74.753.990.000 VNĐKim53sim Viettel , sim so dep 01667.73.74.75sim so dep 01667.73.74.75
9201686.74.75.763.990.000 VNĐThủy57sim Viettel , sim so dep 01686.74.75.76sim so dep 01686.74.75.76
9301693.74.75.763.990.000 VNĐThủy55sim Viettel , sim so dep 01693.74.75.76sim so dep 01693.74.75.76
9401667.74.75.763.990.000 VNĐThủy56sim Viettel , sim so dep 01667.74.75.76sim so dep 01667.74.75.76
9501698.74.75.763.990.000 VNĐThủy60sim Viettel , sim so dep 01698.74.75.76sim so dep 01698.74.75.76
9601698.94.95.963.990.000 VNĐThủy66sim Viettel , sim so dep 01698.94.95.96sim so dep 01698.94.95.96
9701646.01.02.037.950.000 VNĐHỏa23sim Viettel , sim so dep 01646.01.02.03sim so dep 01646.01.02.03
9801692.94.95.963.990.000 VNĐThủy60sim Viettel , sim so dep 01692.94.95.96sim so dep 01692.94.95.96
9901657.94.95.963.990.000 VNĐThủy61sim Viettel , sim so dep 01657.94.95.96sim so dep 01657.94.95.96
10001687.03.04.056.950.000 VNĐKim34sim Viettel , sim so dep 01687.03.04.05sim so dep 01687.03.04.05

facebook twitter